Warning! Editing this pageset section will affect all pages on your website.

Vietnamese 2020-21 PrimeTime Information

logo

Hầu đáp ứng với lệnh hiện hành của Thống đốc California, Quận hạt San Diego và Học khu Thống nhất San Diego (HKTNSD), việc học trực tiếp tại các trường của HKTNSD cho niên học 2020-2021 tạm thời được hoãn lại vì COVID- 19. Vì lệnh này, Chương trình PrimeTime của HKTNSD, được tài trợ bởi quỹ An toàn Giáo dục Sau giờ học, sẽ giới hạn việc hỗ trợ học tập trực tuyến/từ xa cho đến khi các trường học mở cửa trở lại một cách an toàn.
PrimeTime sẽ cung cấp chương trình học tập trực tuyến/từ xa sau giờ học bao gồm giáo dục học thuật, phóng phú hóa và thể dục cho các học sinh tham gia. Chương trình PrimeTime trước giờ học hiện không được dạy. Một khi việc học trực tiếp bắt đầu trong khuôn viên trường, PrimeTime sẽ chuyển đổi sang lập trình học trực tiếp tại trường.
Các thông báo PrimeTime sẽ được gửi trong tháng 8 đến các phụ huynh/giám hộ với email mà họ dùng khi ghi danh. Những học sinh nào được chấp nhận vào chương trình học trực tuyến/từ xa của PrimeTime sẽ được cung cấp thêm thông tin để ghi danh trong bản thông báo chấp nhận của các em. Khi chúng tôi có những thông tin mới, trang mạng PrimeTime của chúng tôi sẽ được cập nhật.

Chương trình Trực tuyến PrimeTime Sau giờ học 2020-21:
PrimeTime của HKTNSD sẽ cung cấp một chương trình học tập sau giờ học trực tuyến/từ xa hấp dẫn cho các học sinh tham gia bằng cách dùng chương trình giảng dạy gọi là Think, Feel, Read (Suy nghĩ, Cảm thấy, Đọc). Chương trình giảng dạy về Xã hội và Cảm xúc được thiết kế để nâng cao khả năng học tập sau giờ học và kết nối trong môi trường trực tuyến, kết hợp hay trực tiếp. Chương trình này bắt đầu với chủ đề Xã hội và Tình cảm, thí dụ như kết nối mối quan tâm hay sự đồng cảm. Một danh sách của nhiều sách được tuyển chọn đặc biệt dùng cho thông điệp truyền đạt trong cốt truyện. Chúng tôi tập trung để chú trọng đặc biệt vào việc chọn những cuốn sách có các nhân vật và bối cảnh có liên quan với nhau và phản ảnh một cộng đồng đa dạng. Hướng dẫn đọc viết được soạn thảo cho mỗi sách có hình ảnh và/hay mỗi chương và được thiết kế để giúp nhân viên quen thuộc với từng bước một của quy trình để tạo ra các cuộc thảo luận xã hội và cảm xúc mạnh mẽ. Sự chú ý chu đáo được dành riêng cho việc ngoại suy “các từ cảm nhận” từ các sách cùng với: các câu hỏi để hiểu rõ thêm, các sinh hoạt tư duy và phản hồi với óc sáng tạo mà đưa chúng ta đến các lớp STEAM.

Cấp lớp học sinh:
Chuyển tiếp Mẫu giáo (TK) - 8

Tỷ lệ tối đa số học sinh trên số nhân viên
12 trên 1

Lịch trình chương trình sau giờ học:
Bốn (4) ngày mỗi tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm với ba (3) giờ mỗi ngày. Các phụ huynh/giám hộ có tùy chọn để học sinh tham gia tối thiểu một (1) giờ đến ba (3) giờ mỗi ngày.

Chương trình Sau Giờ Học:
Thời gian bắt đầu chương trình sẽ khác nhau tại mỗi trường, dựa trên ngày học của trường.

Điều kiện cho học sinh:
Tất cả học sinh cấp chuyển tiếp mẫu giáo (TK) đến lớp tám hiện tại đều đủ điều kiện nộp đơn. Học sinh chỉ có thể tham gia PrimeTime tại chính trường mà các em tham gia vào chương trình giáo dục trực tuyến cho ngày học bình thường.

Thời điểm nộp Đơn:
2 tháng 3 - 10 tháng 4, 2020 là thời điểm nộp đơn đầu tiên. Tiếp tục từ ngày 11 tháng 4, 2020 cho đến hết niên học.

Thông tin về Học sinh Ghi danh và Thông báo cho Phụ huynh/Giám hộ:
Vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 8, 2020, các phụ huynh/giám hộ nào đã hoàn tất và gửi đơn ghi danh trước ngày 10 tháng 4, 2020 sẽ nhận được thông báo qua email về tình trạng chấp nhận hay danh sách chờ của họ cho chương trình Sau giờ học. Tất cả học sinh nào đã ghi danh chương trình Trước Giờ Học sẽ được đưa vào danh sách chờ.

Tuần của ngày 31 tháng 8, 2020:
Nhân viên PrimeTime sẽ liên lạc với các gia đình để giới thiệu và cung cấp thông tin tổng quan về chương trình, giờ làm chương trình và lịch trình hàng ngày.

Tuần ngày 8 tháng 9, 2020:
Nhân viên PrimeTime sẽ bắt đầu chương trình cấu trúc trực tuyến.

Lịch trình chương trình hàng ngày

 

 

SINH HOẠT

MẪU SINH HOẠT

KHOẢNG THỜI GIAN

7-15 phút.

Quy trình khởi đầu

Nghỉ ngơi cho Não và Cơ thể

Trứng Rock ‘N roll

Bạn thích cái nào hơn?

2-5 phút.

Họp toàn trường

Suy nghĩ, Cảm nhận, Đọc Lịch trìnhTôn trọng các Quy tắc

10 - 20 phút.

Sinh hoạt khối 1

Tóm tắt Tổng kết

20-25 phút.

Sinh hoạt khối 2

Đọc Chương 19 của

Marcus Vega Doesn’t Speak Spanish

15 phút.

Nghỉ ngơi cho Não và Cơ thể

Gia tăng năng lực

Đúng hay Sai

Bật lên

20-25 phút.

Sinh hoạt khối 3

Đọc Chương 20 của

Marcus Vega Doesn’t Speak Spanish

10-15 phút.

Sinh hoạt khối 4

Sinh hoạt Đáp ứng

Thương mại!

15 phút.

Nghỉ ngơi cho Não và Cơ thể

Gia tăng năng lực

Gương soi

Toán tay

20 phút.

Sinh hoạt khối 5

Các động tác Khiêu vũ

10-15 phút.

Lễ bế mạc

Suy niệm:

Bạn thích điều gì về Think, Feel, Read (Suy nghĩ, Cảm nhận, Đọc)?

15-60 phút.

Sinh hoạt phong phú hóa

STEAM/Giáo dục thể chất

Extended Learning Opportunities Department
Instructional Media Center (IMC)
2441 Cardinal Lane, Building A
San Diego, CA 92123

(858) 503-1870 - Phone
[email protected]